Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10:  Kính chào Quý khách !

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(028) 38720567
0971117966 - Mr Giang

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:
Đang online:
Past 24h:

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY SINH V.I.LÊNIN (22/4/1870 - 22/4/2020)

2020-04-23 15:14:10

Căn cứ Công văn số 43-CV/BTGĐUK, ngày 21/4/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ GTVT về tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2020).

Đảng ủy Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì ĐTNĐ số 10 Ban hành Văn bản số 153-CV/ĐUCT10 triển khai đến các chi bộ nội dung như sau:

1/. Căn cứ vào tình hình cụ thể tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

- Sử dụng đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp làm tài liệu phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt đơn vị, các hội nghị của các đoàn thể chính trị.

- Vận động cán bộ đăng tải thông tin, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, fanpage, Vcnet.vn…).

2/. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

- Chào mừng 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

- Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

- Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Đề nghị các chi bộ triển khai thực hiện  ./.

            (Đính kèm tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin)