Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10:  Kính chào Quý khách !

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(028) 38720567
0909894009 - Mr Sơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:
Đang online:
Past 24h:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027 - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

2015-08-13 13:36:19

 

1. Ông : Nguyễn Thuận Phương

Ông Nguyễn Thuận Phương, sinh năm 1958, Kỹ sư Cầu hầm

Chức vụ:   Chủ tịch HĐQT

 

 

2. Ông : Nguyễn Mạnh Trường

Ông Nguyễn Mạnh Trường, sinh năm 1974, Kỹ sư Cầu đường

Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

 

3. Ông : Lê Ngọc Châu

Ông Lê Ngọc Châu, sinh năm 1960, Kỹ sư Khoan dầu khí

Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

 


4. Ông : Đỗ Ngọc Tú

 

Ông Đỗ Ngọc Tú, sinh năm 1974, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc