Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10:  Kính chào Quý khách !

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(028) 38720567
(028) 38720567

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:535115
Đang online: 12
Past 24h: 153

Thông báo chi trả cổ tức 2016 bằng tiền

2017-09-22 09:30:36

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10

Mã chứng khoán:bQLT

Mã ISIN: VN000000QLT7

Mệnh giá:10,000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2017

Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện: 10,12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.012 đồng)
Thời gian thanh toán: 11/10/2017
Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
 Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu khi đến làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 từ ngày 11/10/2017 (từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh nhân dân.