Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10:  Kính chào Quý khách !

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(028) 38720567
0909894009 - Mr Sơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:
Đang online:
Past 24h:

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2019-05-15 15:49:05

Ngày 4 tháng 12 năm 1976, Phân Cục trưởng Trương Kỳ Đức, Phân cục Đường sông thuộc Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 364/QĐ/TC về việc thành lập Đoạn quản lý đường sông số 1 – Sài Gòn đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ty Quản lý Đường sông. Đoạn quản lý đường sông số 1 – Sài Gòn, quản lý 550km ( bao gồm 6 sông chính và các kênh rạch thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Sông Bé ( nay là Bình Dương ).

Ngày 5 tháng 9 năm 1986, Tổng Giám đốc Liên hiệp Các xí nghiệp Giao thông Đường thủy I, ông Nguyễn Thanh Bình ban hành Quyết định số 377/QĐ-TCCB đổi tên Đoạn quản lý đường sông số 1 – Sài Gòn thành Đoạn quản lý đường thủy 1.

Ngày 20 tháng 10 năm 1988, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Các xí nghiệp Giao thông Đường thủy, ông Hoàng Đình Khảng ban hành Quyết định số 1098/QĐ-TC-LĐ đổi tên Đoạn quản lý đường thủy 1 thành Đoạn quản lý giao thông đường thủy 1.

Ngày 06 tháng 7 năm 1992, Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện ban hành Quyết định số 1279/QĐ/TCCB-LĐ về việc đổi tên Đoạn quản lý giao thông đường thủy 1 thuộc Phân khu Quản lý Đường sông Miền Nam thành Đoạn quản lý đường sông số 10 trực thuộc Phân khu Đường sông phía Nam.

Ngày 23-7-1993, Chi cục Đường sông phía Nam được thành lập để thay mặt Cục Đường sông Việt Nam quản lý khu vực phía Nam.

Ngày 23 tháng 12 năm 2008, Cục Đường sông Việt Nam (nay là Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) ban hành Quyết định số 1224/QĐ-CĐS về việc đổi tên Đoạn quản lý đường sông số 10 thành Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 10.

Ngày 03 tháng 12 năm 2014, Bộ GTVT ban hành Quyết định 4571/Q Đ - BGTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 10, thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thành Công ty Cổ phần.

Ngày 12 tháng 02 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 được tổ chức tại trụ sở chính Công ty.

Ngày 13 tháng 03 năm 2015 sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0313159937 cho Công ty Cổ phần Quản Lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10.

Công ty Cổ phần Quản Lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01/4/2015.

                                                                                                        T.SƠN