Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10:  Kính chào Quý khách !

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(028) 38720567
0908410303 - Mr Tùng

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:882624
Đang online: 7
Past 24h: 106

Danh sách cán bộ chủ chốt Công ty

2015-09-14 09:14:57

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÔNG TY

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác

 

1

 Phan Huỳnh Tùng

  Chủ tịch HĐQT

 - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 - Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
 - Trung cấp Lý luận chính trị

26

 
 

2

Vũ Trung Tá

Tổng Giám đốc

 - Thạc sỹ tổ chức và Quản lý vận tải
 - Kỹ sư kinh tế vận tải
 - Trung cấp Lý luận chính trị

24

 
 

3

Ngô Thanh Liêm

Phó Tổng Giám đốc

 - Kỹ sư Xây dựng
 - Chứng chỉ nghiệp vụ giám sát thi công công trình xây dựng
- Trung cấp Lý luận chính trị
- Chứng chỉ giám sát công tác xây dựng công trình thủy

18

 

4

Nguyễn Trường Sơn

Phó Tổng Giám đốc

 - Kỹ sư Kinh tế Vận tải Thủy bộ
 - Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường xây dựng
- Trung cấp Lý luận chính trị

24

 

5

Nguyễn Thoại Châu

TP. Hành chính -Quản trị

 - Kỹ sư Cơ khí động lực
 - Chứng chỉ nghiệp vụ giám sát thi công công trình xây dựng
- Chứng chỉ giám sát công tác xây dựng công trình thủy
- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

20

 

6

Đỗ Hoàng Giang

PP. Hành chính - Quản trị

 - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 - Thuyền trưởng hạng 2

18

 

7

Nguyễn Thị Mỹ Lan

TP. Kế toán -
 Tài chính

 - Cử nhân Kế toán
 - Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

12

 

8

Trần Xuân Tiến

PP. Kế toán -
 Tài chính

 - Cử nhân Kế toán
 - Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán thực hành

6

 

9

Đỗ Ngọc Tú

TP. Kinh kế-
Kỹ thuật

 - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 - Trung cấp thủy lợi
 - Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình
 - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

8

 
 

10

Nguyễn Khắc Vũ

PP. Kinh tế -
Kỹ thuật

 - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

17

 

11

Đỗ Anh Việt

PP. Kinh tế -
Kỹ thuật

 - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 - Cao đẳng Kinh tế Nông nghiệp

11

 

12

Hồ Ngọc Nghĩa

Giám đốc Xí nghiệp Đảm bảo ATGT

 - Kỹ sư động lực
- Trung cấp Lý luận chính trị
 - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

23

 

13

Nguyễn Ngọc Tiễn

Phó Giám đốc Xí nghiệp Đảm bảo ATGT

 - Kỹ sư Xây dựng Công trình thuỷ
 - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
 - Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình
- Chứng chỉ giám sát công tác xây dựng công trình thủy

21

 

14

Cao Văn Phúc

Phó Giám đốc Xí nghiệp Đảm bảo ATGT

 - Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển
 - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
 - Thuyền trưởng hạng 2

30

 

15

Nguyễn Thanh Hùng

Trạm trưởng Trạm  QL BT ĐTNĐ Phú Cường

 - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

20

 

16

Cao Trung Thuấn

Trạm trưởng Trạm QL BT ĐTNĐ Đức Huệ

 - Kỹ sư Ký thuật Xây dựng Công trình giao thông
 - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

18

 

17

Nguyễn Văn Cạt

Trạm trưởng Trạm QL BT ĐTNĐ Phước Đông

 - Cử nhân Luật
 - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

25

 

18

Nguyễn Như Hiển

Trạm  trưởng Trạm QL BT ĐTNĐ Bình Đức

 - Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 
 - Cao đẳng xây dựng cầu đường
 - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng 

18

 

19

Bùi Kế Tường Dũng

Trạm  trưởng Trạm QL BT ĐTNĐ Biên Hòa

 - Cử nhân Luật
 - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

16

 

20

 Nguyễn Hữu Tá

Trạm trưởngTrạm QL BT ĐTNĐ Trị An

 - CN Luật
 - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

18