Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10:  Kính chào Quý khách !

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(028) 38720567
0908410303 - Mr Tùng

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:
Đang online:
Past 24h:

CÔNG TY BỔ NHIỆM 01 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

2021-05-15 13:33:54

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 5 năm 2021.

Ngày 15 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-HĐQT về bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Ngọc Tú, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.