Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10:  Kính chào Quý khách !

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(028) 38720567
(028) 38720567

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:555020
Đang online: 12
Past 24h: 156

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

2015-08-13 14:15:28

a. Chức năng:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ; xác lập và thống nhất áp dụng các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật của các loại hình sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty;

- Thống nhất quản lý và cung ứng vật tư, thiết bị chính cho nhu cầu về hoạt động kinh doanh và dịch vụ của Công ty.

b. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ của Công ty; lập kế hoạch phân giao, điều phối và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc: Đội Phương tiện thiết bị và Đảm bảo Giao thông, Xưởng Cơ khí công trình.

- Chủ động tìm kiếm đối tác để tạo việc làm, thu nhập Công ty.

- Khi các công trình, hợp đồng đi vào triển khai, lập dự toán thi công để làm cơ sở ứng vốn cho dự án, công trình và thanh quyết toán sau này.Dựa trên cơ sở dự toán thiết kế, dự toán thi công và tiến độ triển khai của công trình, hợp đồng từng bước kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo việc nghiệm thu, quyết toán của các công trình, hợp đồng triển khai trong toàn Công ty.

- Thực hiện thanh quyết toán công trình, thanh lý hợp đồng với các chủ đầu tư khi kết thúc công trình, sản phẩm.

- Phân tích hiệu quả kinh tế các công trình và hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của toàn Công ty.

- Quản lý, khai thác và cung ứng thiết bị phục vụ cho các công trình do Công ty thực hiện. Cùng các đơn vị trực thuộc đối chiếu việc sử dụng vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công theo định mức, bản khoán đã được duyệt. Phối hợp cùng các phòng chức năng khác kiểm tra về số lượng, chất lượng, giá cả các loại vật tư thiết bị sử dụng vào các công trình, hợp đồng trong toàn Công ty.

- Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm; phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh tế theo tháng, quý, năm và các công trình lớn.

- Đề xuất với lãnh đạo Công ty về các biện pháp quản lý nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với phòng Kỹ thuật – Giám sát, trình Tổng Giám đốc ban hành và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật toàn Công ty.

- Phối hợp cùng với phòng Kế hoạch - Đầu tư lập hồ sơ dự thầu các công trình Công ty tham gia đấu thầu.

- Phối hợp với các phòng ban cùng hoàn thành công việc được giao.