Đăng nhập

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10:  Kính chào Quý khách !

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(028) 38720567
0908410303 - Mr Tùng

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:666108
Đang online: 13
Past 24h: 119

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

2015-08-13 14:15:28

 

Gồm có: 01 Giám đốc, 02 phó Giám đốc, 02 nhân viên và cán bộ kỹ thuật, kỹ thuận viên, nhân viên, công nhân tại các đơn vị trực thuộc.

a. Chức năng:  

Tổ chức thực hiện các công trình theo các quyết định Tổng Giám đốc Công ty giao đảm bảo đúng tiến độ, đạt yêu cầu chất lượng, phù hợp với các quy định của Nhà nước, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Triển khai, thi công các quyết định giao việc theo đúng phương án đã được duyệt, đảm bảo tiến độ, đạt yêu cầu chất lượng;

- Dựa trên cơ sở dự toán giao thực hiện và tiến độ thi công, lập các thủ tục triển khai, nghiệm thu, thanh quyết toán, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thi công đảm bảo an toàn, chất lượng;

- Lập sổ sách theo dõi số lượng, chất lượng phương tiện, thiết bị và kế hoạch sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn phương tiện, thiết bị của Công ty;

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, vật tư của Xí nghiệp theo quy định; thực hiện nghiêm túc quy trình sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả;

- Tổ chức quản lý, phân công lao động khoa học, hợp lý; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động; bảo đảm kỷ luật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người lao động;

- Phối hợp với các đơn vị sử dụng phương tiện tổ chức đăng kiểm định kỳ các phương tiện kịp thời;

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty và các bộ phận thực hiện để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp;

-  Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty và thực hiện những nhiệm vụ khác được Tổng Giám đốc Công ty giao.